Què és l'Aprenentatge Global?

Els canvis metodològics a l'ensenyament van associats als canvis socials, és a dir, són fruit dels canvis que experimenta la societat. En aquests moments està arrelant un dels canvis més importants que ha viscut la nostra societat: l'era de la informació i de la globalització.

Avui en dia, i degut a la gran quantitat d’informació a la qual es té accés, no es focalitza tant en el fet d’aprendre informació, sinó d’aprendre a gestionar-la correctament. Actualment també és important l’aprenentatge continuat, la capacitat d’aprendre a aprendre, al llarg de la vida.

 

En aquest context, l’escola Vedruna Berga ha dissenyat una metodologia anomenada Aprenentatge Global.

L’Aprenentatge Global es basa en la complementarietat i integració d’un ensenyament fonamentat en el treball competencial i per projectes (franja matí) i en espais d’aprenentatge (franja tarda). Aquests són uns espais físics i temàtics (ciències, matemàtiques, llengua…) propicis i rics en estímuls, pensats i creats considerant l’etapa psicoevolutiva del nen/a, i que permeten a cada alumne/a seguir el seu propi ritme d’aprenentatge i avançar segons les seves capacitats i interessos, a partir de l’experimentació i la investigació, tot posant en pràctica els continguts apresos al matí. Cada alumne/a segueix un itinerari formatiu propi orientat a partir de l’avaluació i seguiment tutorial, elements bàsics per al seu creixement personal i per a garantir una excel·lent qualitat educativa.


Aquests són els espais d'aprenentatge que s'han dissenyat.També et pot interessar...