Projecte Educatiu Vedruna

En un món en constant canvi, on les innovacions es produeixen d’una forma accelerada i la quantitat d’informació es multiplica d’una forma exponencial, cal filar prim a l’hora de prendre decisions sobre el què, el com i el quan es presenten als alumnes uns aprenentatges determinats. Escollir un model adient es converteix en una peça clau a l’hora de donar resposta als reptes que el món actual ens planteja en matèria d’educació.

L’escola Vedruna Berga, a través de la reflexió i el diàleg permanent, busca les iniciatives pedagògiques més vàlides per aconseguir que els seus alumnes puguin esdevenir ciutadans amb una formació global que els permeti adaptar-se a un futur incert però, també, ple d’oportunitats.

Per assolir aquest objectiu prenem com a referent la pedagogia que va impulsar la nostra fundadora, Santa Joaquima de Vedruna.  Ella va voler impregnar les seves escoles d’un estil educatiu propi que pren com a centre a la persona. Les seves relacions interpersonals, els seus anhels, les seves inquietuds, la necessitat que tenim de ser reconeguts pel que som i no només pel resultat de les nostres accions, són àmbits que sempre estan presents en el nostre fer quotidià.  Tot això, acompanyat d’un clima familiar i proper, que cerca la implicació dels alumnes i les seves famílies, que promou el contacte i que crea, a través del respecte, els ponts de diàleg necessaris per assegurar la coherència de tota acció pedagògica que vulgui arrelar i fer créixer a la persona.  Aquest eix vertebrador es concreta en:

- Una comunicació franca i directa entre tots els membres de la comunitat educativa (alumnes-pares-mestres).

- Un clima que fomenta el respecte a les diferències i el reconeixement dels drets de cadascú.

- Una aposta clara i decidida pel treball amb les tecnologies com una finestra oberta al món i plena de possibilitats.

- Un marc de relacions interpersonals on els alumnes aprenen a relacionar-se i a comunicar-se amb igualtat de condicions.

- Una metodologia que posa l’alumne/a en el centre de l’acció pedagògica, que fomenta l’esforç com a únic mitjà per a desenvolupar la superació personal i el domini de la pròpia voluntat.

Tots aquests aspectes es desenvolupen a partir de la xarxa d'Escoles Vedruna de Catalunya, que ofereix a les famílies el seu servei com a alternativa educativa amb caràcter propi, en el marc de l'escola catalana d'inspiració cristiana, tot contribuint a la formació de les noves generacions.

En aquest enllaç podeu accedir al Projecte Educatiu de Vedruna Catalunya Educació, en la seva última revisió i actualització (curs 2016-17), i que explicita un estil d'educar inspirat en la Proposta Educativa vedruna i en el tarannà i en l'obra de Joaquima de Vedruna, en clau del s.XXI.


També et pot interessar...