Normes d'organització i funcionament el centre

El present document és l'adaptació de l'anterior RRI que ja disposava el centre. Com aspectes important més important cal considerar que l'adaptació és fruit de:

- Les noves lleis educatives

- El reglament de règim intern de la Fundació Vedruna Educació.

- Les noves normatives educatives

- Les orientacions respecte la mediació i resolució de conflictes.

Aquest Reglament és complementa amb la segona part: Organització de l'acció educativa escolar i, junts configuren la Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) Vol ser un document pràctic que ajudi a resoldre situacions que es puguin donar en la vida de cada dia.

Arxius d'interès


També et pot interessar...